yangın kapısı

TVM YANGIN KAPISI AÇILIŞ YÖNLERİ Yangın kapısı açılış yönü ; kapı itilerek açıldığında tespit edilir. Yangın kapısı içeriden dışarıya doğru (panikbar tarafından) sağa doğru açılıyor ise sağ yangın kapısı , sola doğru açılıyor ise sol yangın kapısı olarak adlandırılır.

KAPI AÇILIŞ YÖN TAYİNİ

  DUVAR BOŞLUĞU ÖLÇÜSÜSÜNÜN ALINMASI  Duvar boşluğu en ölçüsü  X Duvar boşluğu boy ölçüsü X Duvar kalınlığı ölçüleri alınarak elde edilir. Burada bir diğer önemli husus kapı kasası montajı esnasında pervaz basma paylarının hesaplanmış olmasıdır. Kapı duvar boşluğunun sağ-sol ve üst bölümünde en az 5 cm’lik diş bulunması pervaz basma payları açısından önemlidir. pervaz basma payları çerçevesi boyunca boru geçişi , kanal geçişi veya herhangi bir yapısal engel bulunuyorsa bu engeller deplase edilebiliyorsa edilmeli  veya bu engeller göz önünde bulundurularak ölçü alınmalıdır.

KAPI BOŞLUK ÖLÇÜSÜNÜN ALINMASI