yangın kapısı

YANGIN KAPISI;NEDEN VE NASIL KULLANILMALIDIR ?

Yangın kapıları, yangın kaçış holleri ve yangın merdivenlerinin duman ve alevden korunması, yangın zonları arasında yangın ve duman geçişinin önlenmesi için kullanılan insanların can ve mal güvenliğini sağlayan pasif yangın önlemlerinin en önemlisidir.

Bir yangının yayılmasını önleyerek insanların tahliyesi için güvenli bir hacim oluşturan yangın kapıları, pasif yangın korunum sistemlerinin en önemli öğesidir.

Yangın kapısı, yangının kontrol altına alınmasında hayati bir rol oynar.

Yangın kapısı ; oluşabilecek hasarı ve olası mali kaybı azaltması açısından önemi büyüktür.

Pasif yangın koruma sistemlerinde, yangının yayılmasını yavaşlatma esas alınır. Binalar, yangına dayanıklı malzemelerle oluşturulan ve yangın kapılarıyla korunan yangın bölümlerine ayrılır.

Yangın; belirli bir zaman aralığı için tek bir bölgede sınırlandırılarak, ikinci bir alanın yanması engellenerek, yangının yayılması ile dumanın ve alevlerin hareketi kısıtlanır.

Yangının etkin olarak kontrol altına alınması ve yayılma hızının düşürülmesi, bina içinde bulunanlar için risk faktörünü azaltır.

Yangın kapılarının açık bırakılmış olması halinde, yangının daha da şiddetli

olacağını ve insanları risk altında bırakacağı açıktır.

Basınçlandırılmamış yangın merdivenleri baca gibi çalışır ve dumanın diğer katlara yayar.

Basınçlandırılmış yangın merdivenlerinin kapıları açık bırakıldığı takdirde de basınçlandırmanın etkisi olmaz.. Bina yöneticileri, yangın kapılarının doğru şekilde kullanılmasını ve açık bırakılmamalarını temin etmek üzere, personel eğitimine önem vermeli ve kontrol ettirmelidir.

Bir yangın kapısı kendiliğinden kapanır olmalıdır.

Eğer bir yangın kapısı açık tutuluyorsa bir duman kontrol aygıtı ile donatılmalıdır. Kapının

düzgün olarak işlemesini engelleyecek herhangi bir takoz kapı engelleri, zincirler, kancalar vs gibi engelden arındırılmalıdır. Kapı kapayıcılarındaki mekanik açık-tutma aygıtlarından sakınılmalıdır.

Eriyebilir bağlantı ile donanmış ve açık-tutma özelliği olan kapayıcılar vardır, fakat eriyebilir

bağlantılar kapının, insan hayatını korumak için korumacı bir bariyer olarak kullanılacak kadar hızlı davranmasını engeller.

Yangın merdivenlerinin yaşlılar ve çocuklar tarafından da kullanılacağı düşünülerek, kolay açılması için kapı kolundan uygulanan 110 N’luk bir kuvvetle açılması istenir.

Hem basınçlı havanın hem de otomatik kapı kapatıcının kapı üzerinde yarattığı kuvveti yenerek kapıyı açmak için kapı tutamağına uygulanması gereken kuvvet 110 Newton’u geçmemelidir.

ilginizi çekerse yangın kapısı kullanımında yapılan hatalar veya iyi bir yangın kapısı hangi özelliklere sahip olmalıdır başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

By :
Comments : 1
About the Author
  1. Pingback: İyi bir yangın kapısı nasıl olmalıdır | TVM Yangın kapıları

Leave a Reply

*

captcha

Please enter the CAPTCHA text